Most Geographed Squares

These are the squares with the best coverage so far! See also 100km x 100km Squares.
Note that Fully covered 10km x 10km Squares are now listed separately.

The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage.

10km x 10km Squares

Zone 32

RankSquare#%
1.ULB97 99 99
"   UMU99 99 99
"   UPV57 99 99
"   UPV59 99 99
5.UPV08 98 98
"   UPV17 98 98
7.ULC50 97 97
"   UMA64 97 97
9.ULA02 30 97
10.ULB78 96 96
"   UMB08 96 96
"   UNV22 96 96
13.UMB19 94 94
"   UPV19 94 94
15.UMC13 93 93
"   UMU10 93 93
17.UKA93 12 92
18.ULC82 92 92
"   UMC03 92 92
"   UMC20 92 92
21.UMV62 91 91
"   UNV14 91 91
"   UNV21 91 91
"   UPV26 91 91
25.TNT27 10 91
26.UMA76 90 90
"   UMA95 90 90
"   UMV46 90 90
"   UPA50 90 90
30.ULA31 89 89
"   ULB10 89 89
"   UMV47 89 89
33.ULB87 88 88
"   UPA30 88 88
"   UPU93 88 88
36.UMB06 87 87
"   UMC73 87 87
"   UPA40 87 87
39.UMU04 76 86
40.UMC52 86 86
"   UMV79 86 86
42.UNE63 85 85
43.ULB49 84 84
"   UMC34 84 84
"   UMV43 84 84
"   UMV59 84 84
47.ULB04 83 83
"   UMV88 83 83
"   UPA20 83 83
"   UPU83 83 83

10km x 10km Squares

Zone 33

RankSquare#%
1.UUU82 94 94
2.UUA21 81 92
3.UUU71 88 88
4.UUU91 84 84
5.UUU72 78 78
6.UUU90 77 77
"   UUU92 77 77
8.UUP31 75 75
9.UUS23 74 74
10.UVV39 8 67
11.UUU83 66 66
12.UVU00 64 64
13.UUU70 62 62
"   UVS24 62 62
15.UUR58 20 61
16.UUU80 60 60
17.UVA11 16 59
18.UUT54 59 59
19.UUU60 56 56
20.UVS34 54 54
"   UVU01 54 54
22.UUT15 53 53
23.UVA12 37 52
24.UUA53 21 51
25.UVA14 22 51
26.UUA11 13 50
"   UUA32 30 50
28.UUP41 16 48
29.UVT73 32 47
30.UUT13 46 46
"   UUT63 46 46
32.UUT64 45 45
"   UVS15 45 45
34.UUS19 44 44
"   UUT69 44 44
36.UUS34 43 43
"   UUU61 43 43
38.UUA43 28 42
39.UUU62 42 42
40.UTT96 26 41
"   UUA10 39 41
42.UUA00 21 40
43.UUT12 40 40
"   UUT23 40 40
45.UUS90 5 38
46.UUS18 38 38
"   UVS12 38 38
"   UVU02 38 38
49.UVS23 37 37
50.UVS01 4 36

10km x 10km Squares

Zone 31

RankSquare#%
1.UGT04 2 8

1km Grid Squares

RankSquareImages
1.UUU9119 351
2.UUU8919 258
3.UUU9019 254
4.UMU1416 224
5.ULA3014 221
6.UUU9120 194
7.UUU8920 178
8.UMV5627 174
9.UMV5628 171
10.UUU8918 166
11.UMV9619 157
12.UUU8718 154
"   UVS1156 154
14.UPU9134 153
15.UPE2768 152
16.UUU8019 150
17.UPV5079 140
18.UMU1315 138
19.UMU1316 137
20.UMV9620 136
"   UPA3528 136
"   UPV5080 136
23.UUU8618 131
24.ULB8888 129
25.UMA7650 128
26.UUU6607 124
27.UMV6181 119
28.UTQ8733 118
29.UMV9719 115
30.UMV7973 114
31.UUU9018 112
32.UMV9721 111
33.UMV7873 110
34.UMV3869 109
35.UMV9621 108
"   UMV9720 108
37.UMU0208 106
38.ULB9089 105
39.UMV6281 103
"   UUU7008 103
41.UMV3767 102
42.UMA7750 99
"   UNA6716 99
"   UNE6433 99
45.UPB4249 98
46.UNF7420 97
47.UMU0307 95
48.UPE6174 94
49.ULA5930 93
"   UUU8420 93

Nicht angemeldet: Anmelden | Registrieren  [de|en]